Tôi có thể xóa tài khoản của mình không?

Bạn có thể gửi yêu cầu xóa tài khoản tại trang Cài đặt tài khoản

Hướng Dẫn Xoá Tài Khoản

Nhấp vào nút “Xóa tài khoản” để bắt đầu quá trình xóa vĩnh viễn tài khoản và tất cả thông tin cá nhân của bạn. 

Bạn cần có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để yêu cầu xóa.  Chúng tôi không thể làm điều đó cho bạn.  

Dưới đây là một số điều quan trọng cần biết khi bạn xóa tài khoản của mình:

  • Bạn sẽ ngay lập tức mất quyền truy cập vào tài khoản VOICON.NET của mình. Bạn sẽ không thể đăng nhập vào tài khoản VOICON.NET hiện tại của mình, truy cập lịch sử bài học, tin nhắn hoặc cài đặt của bạn.
  • Việc xóa tài khoản của bạn là vĩnh viễn.
  • Tất cả thông tin tài khoản của bạn đã bị xóa bao gồm tin nhắn và đơn hàng, điểm thưởng.
  • Mọi tài khoản VOICON.NET được liên kết với tài khoản của bạn cũng sẽ bị xóa và không thể truy cập được nữa.
  • Dữ liệu về bạn sẽ bị xoá hết và không có cách nào để hoàn trả hoặc lấy lại chúng.